Lisätietoa Huonepakopeliin tulijoille

Huonepakopelin idea on paeta lukitusta huoneesta 60 minuutin kuluessa. Pelit koostuvat tehtävistä, jotka vaativat loogista ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä ryhmätyötä. Vihjeitä yhdistelemällä ja tehtäviä ratkomalla etenette kohti pakoa. Kaikki pelit ovat haastavia, eikä pakeneminen ole itsestäänselvyys.

Paras keino pakenemiseen on keskustella avoimesti ryhmäsi kanssa. Kerro muille löytämistäsi vihjeistä. Työskennelkää yhdessä vihjeitä yhdistellen. Jos löydät jotain uutta tietoa, niin pidä huoli, että kaikki muutkin huoneessa saavat tietää siitä.

Älä yritä arvata lukkojen koodeja kokeilemalla tai kuuntelemalla! Lukkojen koodit selviävät huoneesta löytyvien vihjeiden avulla.

Saavuttehan paikalle 15min ennen pelin alkua, jolloin ehdimme antaa teille opastuksen ennen pelin alkua. Näin pidämme huolta siitä, että saatte pelikokemuksestanne varmasti mahdollisimman mukavan!

Pelamaan voi tulla ihan tavallisissa vaatteissa. Huoneet eivät sisällä mitään akrobaattisia suorituksia vaativia tehtäviä.

***

The idea of Huonepakopeli escaperooms is simply to get out from the locked room within 60 minutes.  Games includes different brain-teasing puzzles and riddles that require logical thinking, problem solving skills and teamwork. By combining the clues and solving the riddles and puzzles you get closer to a successful escape. All games are challenging and escaping cannot be taken for granted!

The most useful tip for escaping the room is to discuss openly with your team. Inform everyone else about each clue you find and work together in combining the clues. If you find out something new, make sure everyone else in the room knows about it as well.

Do not try to open the locks with random numbers or by listening! You’ll find the right codes for opening the locks with the help of clues.

Please arrive to the game venue 15 minutes before the game starts so that we can give you the important instructions before the start. That way we ensure that you will have the most enjoyable escaperoom experience possible.

You can wear your everyday clothes at the escaperoom. None of the task requires acrobatic performance.