Lisätietoa Huonepakopeliin tulijoille

Paras keino pakenemiseen on keskustella avoimesti ryhmän kanssa. Kerro muille löytämistäsi vihjeistä. Työskennelkää yhdessä vihjeitä yhdistellen. Jos löydät jotain uutta tietoa, niin pidä huoli, että kaikki muutkin huoneessa saavat tietää siitä. Älä huijaa, sillä pilaat oman ja ryhmäsi pelin!

Tehtävien ratkaiseminen ei edellytä painavien esineiden nostamista tai siirtämistä.

Huonepakopelin idea on paeta lukitusta huoneesta 60 minuutin kuluessa. Pelit koostuvat tehtävistä, jotka vaativat loogista ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä ryhmätyötä. Vihjeitä yhdistelemällä ja tehtäviä ratkomalla etenette kohti pakoa. Kaikki pelit ovat haastavia, eikä pakeneminen ole itsestäänselvyys.

Kun varaamanne aika lähestyy, saapukaa paikalle 15min ennen pelin alkua, jolloin ehdimme antaa teille opastuksen ennen pelin alkua.

Ryhmäkoko 3-10 hlöä. Huomiothan huonekohtaiset suosituksemme.

Älä yritä arvata lukkojen koodeja kokeilemalla tai kuuntelemalla! Lukkojen koodit selviävät huoneesta löytyvien vihjeiden avulla.

Älä paljasta peliemme vastauksia ja vihjeitä muille pelaajille.

The most useful tip for escaping the room is to discuss openly with the group. Inform everyone else about each clue you find and work together in combining the clues. If you find out something new, make sure everyone else in the room knows about it as well. Don’t cheat: in that way you ruin the game for both you and your team.

Solving the puzzles does not require lifting or moving any heavy items.

The idea of room escape games is simply to get out from a locked room within 60 minutes. The games consist of different brain-teasing puzzles and riddles that require logical thinking, problem solving skills and teamwork. By combining the clues and solving the riddles and puzzles you get closer to a successful escape. All games are challenging and escaping cannot be taken for granted!

Please arrive to the game venue 15 minutes before the allocated time slot so that we can give you the important instructions before the start. The ideal group size is from 3 to 10 persons, taking into account the room-specific recommendations.

Do not try to open the locks with random numbers or by listening! You’ll find the required codes for opening the locks with the help of clues.

Don’t be a telltale and give any answers or hints about the games to other players.